Del | Tilbake | Skriv ut | Tips en venn

Styret:

Hatlen, Siri, styreleder
Tlf.: 91 74 48 63   E-post:  siri.hatlenATgmailDOTcom 

Horten, Camilla
Tlf.: 41 52 39 64  E-post: camilla.hortenATdntosloDOTno

Hinna, Kåre
Tlf.: 97 51 72 04  E-post:  khiATaehprosjektDOTno

Høyem, Jannicke
Tlf.: 91 56 21 93  E-post: jannicke.høyemATgmailDOTcom

Irgens-Jensen, Harald
Tlf.: 22 28 34 58  E-post: hirATthommessenDOTno

Lae, Erling
Tlf.: 91 32 15 64  E-post: erlinglaeATgmailDOTcom  

Løvold, Martine
Tlf.: 91 11 90 02  E-post: mlATmd.depDOTno 

Pedersen, John Lauring
Tlf.: 91 73 33 59  E-post: johnATopinionDOTno

Reierselmoen, Tone Margrethe
Tlf.: 23 33 04 76  E-post: tone.margrethe.reierselmoenAThydroDOTcom      

Syse, Karen V. Lykke
Tlf.: 22 69 27 79  E-post: k.v.syseATsum.uioDOTno 


Wethal, Magnus
Tlf.: 90 58 69 29  E-post: magnusm5AThotmailDOTcom

 

 


Rådet:

Harlem, Hanne, rådsordfører
Tlf.:22 49 21 79 E-post: hanne.harlemATonlineDOTno

Andersen, Einar Skage
Tlf.: 67 12 30 94  E-post: einskageATonlineDOTno 

Dalen, Erik
Tlf.: 22 49 46 06  E-post: erik.dalenATipsosDOTcom

Fagerlid, Erik
Tlf.: 91 67 40 16  E-post: erik.fagerlidATpaconsultingDOTcom

Hessen, Dag Olav
Tlf.: 22 50 69 68   E-post: dag.hessenATbio.uioDOTno

Kierulf, Anine
Tlf.: 916 90 430  E-post: anine.kierulfATjus.uioDOTno

Larsen, Trine Synøve Lie
Tlf.: 450 25 633  E-post: trineslaAThotmailDOTcom  og trine.larsenATjklgroupDOTcom

Løken, Lene
Tlf.: 22 44 60 79   E-post: leneATkinoDOTno

Norem, Dag Olav
Tlf.: 932 52 043  E-post: donATdonDOTno

Rambøl, Arild
Tlf.: 63 83 06 56   E-post: arildramATonlineDOTno

Reusch, Christian
Tlf.: 22 49 55 55  E-post: christian.reuschATregjeringsadvokatenDOTno

Selvig, Eivind
Tlf.: 22 23 68 91  E-post: eivind.selvigATcivitasDOTno

Støren, Knut
Tlf.: 24 20 09 39  E-post: kstoerenATonlineDOTno

Sveri, Bitten  
Tlf.: 90 98 64 27  E-post: Bitten.sveriATnittedal.kommuneDOTno

Sørensen, Marit
Tlf.: 22 49 54 66  E-post: maritogglynATc2iDOTnet  

Tuftin, Per-Arne
Tlf.:  909 94 898  E-post: patuftinATonlineDOTno